புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் காப்பகங்கள்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2254-6081
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 13
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 3.58
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 3.12
குறியிடப்பட்டது
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • CiteFactor
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Advances in Cancer research

Hariharan U

Chemotherapy (often abbreviated to chemo and sometimes CTX or CTx) is a type of cancer treatment that uses one or more anti-cancer drugs (chemotherapeutic agents) as part of a standardized chemotherapy regimen. Chemotherapy may be given with a curative intent (which almost always involves combinations of drugs), or it may aim to prolong life or to reduce symptoms (palliative chemotherapy). Chemotherapy is one of the major categories of the medical discipline specifically devoted to pharmacotherapy for cancer, which is called medical oncology.