ஐடி மருத்துவக் குழுவின் நோக்கம் அறிவியல் முயற்சிகள் மற்றும் கல்வித் திறனை மேம்படுத்துவதாகும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் வாசகர்களின் வசதிக்காக, பத்திரிகைகளின் தொடர்பு விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பத்திரிகை தொடர்பான வினவல், பரிந்துரை மற்றும்/அல்லது பின்னூட்டம் தொடர்பாக தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளவும். பத்திரிக்கை தொடர்பான உதவிகளை வழங்குவதும், சிக்கலை(களுக்கு) விரைவில் தீர்ப்பது/பதிலளிப்பதும் ஒரு பாக்கியமாக இருக்கும்.

முகவரி:
அலுவலகம் 317 எல்லை வீடு,
கிரிக்கெட் மைதான சாலை, உக்ஸ்பிரிட்ஜ்,
UB8 1QG, லண்டன் UK