நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் ஜர்னல்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2171-6625
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 17
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 4.43
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 3.38
குறியிடப்பட்டது
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • OCLC- WorldCat
 • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
 • அறிவியல் இதழ் தாக்கக் காரணி (SJIF)
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

An Interesting Case of Intracranial Tuberculoma with Spinal Tuberculous Spondylitis in a Patient with Muscular Dystrophy

Kalyani J, Saravanan S, Narayanan S

This case describes an unusual or novel occurrence. An unexpected association between intracranial tuberculoma and spinal tuberculosis. This is an unexpected event in the course observing and treating a patient with muscular dystrophy. We report a case combination of spinal tuberculous spondylitis and intracranial tuberculoma which is extremely rare. So far only five cases have been reported in the literature. 32-year-old female who is a known case of muscular dystrophy presenting with fever, diplopia, low back ache and motor weakness of both upper and lower extremities based on magnetic resonance imaging and polymerase chain reaction, we diagnosed as tuberculoma. She was started with conventional antituberculous treatment and steroids. The association of potts spine with intracranial tuberculomas is extremely rare. Up to date, there are only few cases which have been reported in the literature. Intracranial tuberculomas associated with intramedullary tuberculomas only about 5 cases has been reported worldwide.