மருந்து வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-9344
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 44
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 59.93
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 48.80
குறியிடப்பட்டது
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • CiteFactor
 • சிமாகோ
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • MIAR
 • பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
 • ஆராய்ச்சிகேட்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்