சரியான நேரத்தில் மற்றும் பொறுப்பான முறையில் மிக உயர்ந்த தரம் மற்றும் பொருத்தமான உள்ளடக்கத்தை மட்டுமே வெளியிடுவதன் மூலம் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பத்திரிகை (கள்) மற்றும் வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளின் நற்பெயரைப் பாதுகாக்க வேண்டும். பத்திரிகையின் நோக்கம் மற்றும் நோக்கத்தை பராமரிப்பது மற்றும் ஒரு தனிநபரின் அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்கு புதிய, தனித்துவமான மற்றும் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கும் ஆவணங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஆசிரியர் பொறுப்பேற்கிறார். எடிட்டர்கள் வெளியிடப்பட்ட இலக்கியத்தின் ஒருமைப்பாட்டைத் தக்கவைக்க வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது, தேவைப்பட்டால், பிழைகள் அல்லது திருத்தங்களை வெளியிடுவதன் மூலம், முக்கியத்துவம், திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் கவலைகளின் வெளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றை விரைவில் வெளியிடலாம்.

ஆசிரியர்கள் ஐடி மருத்துவக் குழு வழிகாட்டுதல்களையும் அதன் நெறிமுறைக் கொள்கைகளையும் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மேலும் அனைத்து தலையங்க செயல்முறைகளின் போதும் அவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டும். பதிப்பாளர் வழங்கிய கொள்கை வழிகாட்டுதல்களின்படி எடிட்டர் செயல்பட வேண்டும், மேலும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளை நேர்மையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

ஐடி மருத்துவக் குழு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் பத்திரிக்கையின் நெறிமுறைக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க, ஆரம்ப தரச் சரிபார்ப்பு மற்றும் தலையங்க மதிப்பீட்டில் தேர்ச்சி பெற்ற அசல் கட்டுரை சமர்ப்பிப்புகளுக்கான முழுமையான, புறநிலை மற்றும் இரகசிய சக மதிப்பாய்வை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பொருத்தமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க தலைப்பை உள்ளடக்குவதற்கு அந்தந்த இதழ்களுக்கு ஆசிரியர் சரியான நேரத்தில் பரிந்துரைப்பது பத்திரிகையின் வளர்ச்சிக்கு அவசியம். அவர்கள் முடிந்தவரை வெளிப்படையான மதிப்பாய்வு மற்றும் வெளியீட்டு செயல்முறையை உறுதி செய்ய வேண்டும், ஆசிரியருக்கு முழு மரியாதை மற்றும் அக்கறை செலுத்தப்பட வேண்டும்.

எடிட்டர்கள் ஆலோசனை வழங்கலாம் மற்றும் சமர்ப்பிப்புச் செயல்பாட்டின் போது ஆசிரியர்களுக்கு நியாயமான விளக்கங்கள் மற்றும் புதுப்பிப்புகளை வழங்கலாம் மற்றும் ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டதும். அவற்றின் உள்ளடக்கத்தின் அசல் தகுதி, தரம் மற்றும் பொருத்தம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட ஆவணங்களை மட்டுமே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் மேற்கோள்களைக் கையாள்வது பொருத்தமற்றது என்பதை வெளியீட்டுச் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து பணியாளர்களும் புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.