புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் காப்பகங்கள்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2254-6081
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 13
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 3.58
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 3.12
குறியிடப்பட்டது
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • CiteFactor
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி

புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி என்பது புற்றுநோய்க்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து, தடுப்பு, கண்டறிதல், சிகிச்சைகள் மற்றும் குணப்படுத்துவதற்கான உத்திகளை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படை ஆராய்ச்சி ஆகும். புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியானது தொற்றுநோயியல், மூலக்கூறு உயிரியலில் இருந்து பல்வேறு புற்றுநோய் சிகிச்சையின் பயன்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் ஒப்பிடுவதற்கும் மருத்துவ பரிசோதனைகளின் செயல்திறன் வரை உள்ளது. இந்த பயன்பாடுகளில் அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, கீமோதெரபி, ஹார்மோன் சிகிச்சை, நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சை மற்றும் கீமோ-ரேடியோதெரபி போன்ற ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை முறைகள் ஆகியவை அடங்கும். 1990 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, மருத்துவ புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியின் முக்கியத்துவம், புற்றுநோய் நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சை மற்றும் மரபணு சிகிச்சை போன்ற உயிரி தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சியிலிருந்து பெறப்பட்ட சிகிச்சைகளை நோக்கி மாறியது.

புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி தொடர்பான இதழ்கள்

தலை மற்றும் கழுத்து புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி, நியோபிளாசம் இதழ், நியூரோன்காலஜி ஜர்னல், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியின் கல்வி இதழ், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியின் முன்னேற்றங்கள், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையின் வருடாந்திரங்கள், புற்றுநோய் எதிர்ப்பு ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி