மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சியின் அன்னல்ஸ்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2386-5180
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 17
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 6.26
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 5.31
குறியிடப்பட்டது
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • CiteFactor
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • பப்ளான்கள்
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

புதிய ஆய்வு மருந்து

Investigational New Drug (IND) திட்டம் என்பது, மருந்துக்கான சந்தைப்படுத்தல் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன், ஒரு மருந்து நிறுவனம் ஒரு பரிசோதனை மருந்தை மாநில எல்லைகளில் (பொதுவாக மருத்துவ ஆய்வாளர்களுக்கு) அனுப்புவதற்கான அனுமதியைப் பெறும் வழிமுறையாகும். FDA ஆனது IND விண்ணப்பத்தை பாதுகாப்பிற்காக மதிப்பாய்வு செய்கிறது, ஆராய்ச்சி பாடங்கள் நியாயமற்ற ஆபத்துக்கு உட்படுத்தப்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. விண்ணப்பம் அழிக்கப்பட்டால், வேட்பாளர் மருந்து வழக்கமாக 1 ஆம் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் நுழைகிறது.

புலனாய்வு புதிய மருந்து தொடர்பான இதழ்கள்

மருந்து மேம்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ், போதை மருந்து துஷ்பிரயோகம், மூலக்கூறு நொதியியல் மற்றும் போதைப்பொருள் துரதிர்ஷ்டங்கள், உணவு மற்றும் மருந்து சட்ட இதழ், இந்திய மருந்துகள், தொற்று மற்றும் மருந்து எதிர்ப்பு, தொற்று கோளாறுகள்- மருந்து இலக்குகள், அழற்சி மற்றும் ஒவ்வாமை- மருந்து இலக்குகள், சர்வதேச மருந்து கண்டுபிடிப்பு